วิสัยทัศน์ของเรา

เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ของเรา

TORQ-ON สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บันดาศรี ดามันสรา กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, และ สาขาปีนังในชายฝั่งทางเหนือของคาบสมุทร.

สยาม ทอร์ค-ออน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2017 เพื่อ ให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย.

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมี ตัวแทนกรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม ,กวงดัง ประเทศจีน.

โดยตั้งแต่ปี 2019 เราได้เริ่มจัดหา เครื่องมือพิเศษในงานขัน สู่ สิงคปร์ อินโดนีเซีย อังกฤษ เม็กซิโก และอื่นๆ.

เราได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อก้าวสี่ บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียใต้