การทำงานอัตโนมัต

เครื่องจักร อัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่ ซึ่งต้องการ การดูแลจากผู้ปฏิบัติการน้อยล

เครื่อง อัตโนมัติหรือการควบคุมอัตโนมัติของเราคือการใช้   ระบบควบคุม ที่หลากหลาย ในการสั่งการ อุปกรณ์   เช่นการ ขันสกรู การป้อนสกรู อัตโนมัติการเปลี่ยน  ปลาย บิตอัตโนมัติเครื่องจักรและกระบวนการอื่น   ๆ ในโรงงาน

เครื􀁞องขันสกรู

  • การวางตำแหน่งกล้อง CCD
  • ระบบการดำเนินการผลิต (MES) การสื􀁞อสาร
  • ประสบในการใช้งานขันสกรู
  • การเดินทางหัวสถานีที􀁞สามารถปรับแต่งตามกระบวนการ
  • การให้อาหารสกรู: Pick & Place, แม่เหล็ก