หัว BIT & ไขควง TORQUE

WERA

ดอกไขควง และ เครื่องควบคุมแรง นวัตกรรมเครื่องมือด้านแรงบิด เครื่องมือที่รองรับไฟฟ้าสถิตNO BIT TYPE
1 หัวแบบTorx
2 หัวแบบTamper-proof torx BO screws with และสลักล็อค
3 หัวแบบ Torx plus
4 หัวแบบ แฉก
5 หัวแบบ แบบ
6 หัวแบบหกเหลี่ยม
7 หัวแบบสี่เหลี่ยม
8 หัวแบบ Torque-Set Mplus
9 หัวแบบ Tri-Wing
10 Microstix บิต


NO ชนิดไดรฟ์
1 ¼” ไดรฟ์หกเหลี􀁞ยม
2 ไดรฟ์ 4mm Halfmoon
3 ไดรฟ์ 4mm HIOS
4 ไดรฟ์ 5mm HIOS


NO บิตการบิน
1 25mm ฟิลลิปบิต
2 บิต torx 25mm
3 25mm TORQ ตั􀁟งบิต Mplus
4 32mm TORQ ตั􀁟งบิต Mplus
ดอกไขควง และ เครื่องควบคุมแรง
นวัตกรรมเครื่องมือด้านแรงบิด
เครื่องมือที่รองรับไฟฟ้าสถิตNO BIT TYPE
1 หัวแบบTorx
2 หัวแบบTamper-proof torx BO screws with และสลักล็อค
3 หัวแบบ Torx plus
4 หัวแบบ แฉก
5 หัวแบบ แบบ
6 หัวแบบหกเหลี่ยม
7 หัวแบบสี่เหลี่ยม
8 หัวแบบ Torque-Set Mplus
9 หัวแบบ Tri-Wing
10 Microstix บิต


NO ชนิดไดรฟ์
1 ¼” ไดรฟ์หกเหลี􀁞ยม
2 ไดรฟ์ 4mm Halfmoon
3 ไดรฟ์ 4mm HIOS
4 ไดรฟ์ 5mm HIOS


NO บิตการบิน
1 25mm ฟิลลิปบิต
2 บิต torx 25mm
3 25mm TORQ ตั􀁟งบิต Mplus
4 32mm TORQ ตั􀁟งบิต Mplus