เครื่องขัยสกรูแบบนัทรันเนอร์

EST TECHNOLOGIE

สกรูยึดและระบบการควบคุมการกดกระชับ แกนหมุนคงที่แบบหัว 90 องศา แบบปืน แบบตัวตรง
สกรูยึดและกดระบบการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีแกนหมุนคงที่แบบหัว 90 องศา
แบบปืน
แบบตัวตรง

คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นระบบสำหรับงานอัตโนมัติ
 • มีระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (MIS)
 • มีการเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานผลิต
 • เก็บบันทึกข้อมูลที่ตรงความต้องการ มีประสิทธิภาพ
 • เครื่องขันสกรูแบบนัทรันเนอร์ ของ technology EST:
  1. แบบติดตั้งในเครื่องจักร อัตโนมัติ (automatic processing station)
  2. แบบถือ และสั่งงานด้วยมือ
  3. อุปกรณ์เสริม แบบมือถือ หัวมุมฉาก หรือ มือจับด้ามปื (angle/pistol grip fastener)
 • ใช้เทคโนโลยีข้อมูล และการแสดงผลที่ทันสมัย
 • มีประสิทธิภาพ และ การทำงานที่เชื่อถือได้
 • ยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • มีประสิทธิภาพ
 • การบำรุงรักษาตำ
 • ทำงานรวดเร็ว
 • คุ้มค่า