หัวแร้งไฟฟ้า & เครื่องมือสำหรับการบัดกร

BONKOTEหัวแร้ง

BONKOTE

หัวแร้งรุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเซนเซอร์ อุณหภูมิ เพื่อการควบคุณอุณหภูมิ ส าหรับงานไร้ตะกั่ว
PATRIOT MT-10
(สามารถใช้ร่วมกับระบบตรวจสอบและติดตามระยะไกลหลายจุดได้)
PATRIOT M-8
(อุณหภูมิจริง)
หัวแร้งรุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเซนเซอร์ อุณหภูมิ เพื่อการควบคุณอุณหภูมิ ส าหรับงานไร้ตะกั่ว PATRIOT MT-10
(สามารถใช้ร่วมกับระบบตรวจสอบและติดตามระยะไกลหลายจุดได้) PATRIOT M-8
(อุณหภูมิจริง)

คุณสมบัติหลัก

 • มีกำลังสูง และ
 • หัวแร้งรุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเซนเซอร์ อุณหภูมิ เพื่อการควบคุณอุณหภูมิ สำหรับงานไร้ตะกั่ว
 • แสดงผลทั้งค่าอุณหภูมิที่ตั้ง และอุณหภูมิจริง
 • สามารถปรับอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบ PID
 • ปลายหัวแร้ง และไส้ทำความร้อน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เครื่องตัดร่องตัว V สำหรับลวดบัดกร

BONKOTE

BK-7200
ระบบป้องกันฟลั๊กเป็นก้อน หรือแตกกระจาย
BK-7200AF
ระบบป้องกันฟลั๊กเป็นก้อน หรือแตกกระจาย
BK-7200
ระบบป้องกันฟลั๊กเป็นก้อน หรือแตกกระจาย BK-7200AF
ระบบป้องกันฟลั๊กเป็นก้อน หรือแตกกระจาย

คุณสมบัติหลัก - BK-7200

 • ป้องกัน ก้อนฟลั๊กด้วยการบากร่อง V บนลวดบัดกรี
 • สามารถเปลี่ยนลูกรอกตัวดึงลวด ได้ง่าย
 • พร้อมการทำความสะอาดลวดที่ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง

คุณสมบัติหลัก - BK-7200AF

 • ระบบป้อนลวดอัตโนมัติ ที่สามารถปรับเวลา และความเร็วได้
 • สามารถติดตั้งได้บนหัวแร้งที่มี
 • สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • พร้อมระบบป้องกันก้อนฟลั๊กบนชิ้นงาน
 • สามารถป้องกันฟลั๊กกระจายบนชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์
 • พร้อมการทำความสะอาดลวดที่ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง

เครื่องมือวัดอุณหภูมิปลายหัวแร้ง

BONKOTE

MCA-305
MCA-305

คุณสมบัติหลัก

 • เพราะการสูญเสียความร้อนของเซนเซอร์ที่ต่ำ , ทำให้ MCA-305 สามารถวัดอุณหภูมิ ได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีปลายหัวแร้งที่เล็ก
 • สามารถพกพาได้ เพื่อใช้ได้กับงานที่หลากหลาย
 • มีเซนเซอร์ ความร้อน 3 แบบเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องตัดแผ่นวงจร

BONKOTE

 • EM-260, EM-260M
 • EM-360, EM-360M
 • EM-460, EM-460M
 • EM-260, EM-260M
 • EM-360, EM-360M
 • EM-460, EM-460M

เครื่องตัดแผงวงจร

 • เป็นเครื่องตัดแผงวงจรที่ปลอดภัยต่อ อุปกรณ์ที่ติดบนผิวแผงวงจรม การตัดที่แม่นยำช่วยให้ได้การตัดแผงวงจรที่ตรงกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ไม่เยื้อง.

คุณสมบัติหลัก

 • ง่ายต่อสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือไฟฟ้าสถิตย์น้อย
 • ตัดได้เรียบ ไม่เป็นคลื่น
 • การตัดที่แม่นยำช่วยให้ใบตัดแผงวงจรที่ตรงกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ไม่เยื้อง.
 • ใช้เวลา 3-4 วินาทีในการตัดแต่ละครั้ง
 • ไม่มีการเสียดสีระหว่างใบมีด ใบมีดจึงไม่สึกหรอ
 • สามารถตัดได้หลากหลายขนาด สูงสุด 460mm
 • สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ระหว่าง แมนนวล และ ทำงานด้วยมอเตอร์ สำหรับการป้อนของใบตัดด้านบน

BONPEN ชุด

BONKOTE

 • BON-102 (หัวแปรงมาตรฐาน)
 • BON-102T (หัวแปรงแบบบาง)
 • BON-102F (หัวแปรงแบบสักหลาด)
 • BON-102D (หัวแปรงแบบแบน)
 • BON-102 (หัวแปรงมาตรฐาน)
 • BON-102T (หัวแปรงแบบบาง)
 • BON-102F (หัวแปรงแบบสักหลาด)
 • BON-102D (หัวแปรงแบบแบน)

ปากกาป้อนฟลักซ์

วัตถุประสงค์:

 • ใช้ทาฟลั๊กซ์ ไปยังพื้นผิว ก่อนทำการบัดกรี
 • ใช้ได้ดีกับ การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ กาว
 • ล้างคราบออกซิเดชั่น

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะอย่างยิ่งกับงานฟลักซ์ที่ละเอียดและแม่นยำ
 • ไม่มีการควบแน่น หรือเลอะเทอะของฟลักซ์
 • สามารถควบคุมความเข้มของฟลักซ์ได้อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถเติมได้