ไขควงไฟฟ้าแบบควบคุมแรงด้วยคลัช & และเครื่องทดสอบแรงบิด

SmarTorQ DC TOOLS

ประเภทคัน ประเภทการผลักดัน
ประเภทคัน ประเภทการผลักดัน

คุณสมบัติหลัก

 • ช่วงค่าแรงบิด 0.5- 150kgf.cm
 • ความเร็วช่วงจาก 350-2000 รอบต่อนาท
 • มีทั้งแบบกดเพื่อทำงาน และ ก้านสวิทช์สั่งงาน
 • ใช้มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน
 • ใช่สิทช์ แบบไม่มีการสัมผัส
 • ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5% (repeatability)
 • โครงเครื่อง แบบปราศจากไฟฟ้าสถิต พร้อมความต้านทาน 1 Ω
 • แบรนด์ใหม่ประเภทการเริ􀁞มต้นทริกเกอร์ชุดคลัทช์ไขควง
เคาน์เตอร์ไขควง

คุณสมบัติหลัก

 • ชุดไขควงเคาน์เตอร์ไร้ไฟฟ้า brushless สมาร์ท
 • จำนวนของการแสดงผลสกรูยึด
 • จำนวนรวมของสกรูยึด
 • สัญญาณของการขันสกรูตกลง, NG และวัฏจักรสมบูรณ์
 • ช่วงแรงบิดจาก 0.5-45kgf.cm
 • ความเร็วช่วงจาก 450-1000 รอบต่อนาที
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
 • การทำซํ􀁟า± 5%
 • ร่างกายมีความต้านทาน ESD 1Ω
ไขควงอัตโนมัติ

คุณสมบัติหลัก

 • นวัตกรรมเครื􀁞องอัตโนมัติชุดไขควงไฟฟ้า
 • คู่มือหรืออัตโนมัติ
 • ช่วงแรงบิดจาก 0.5-150kgf.cm
 • ความเร็วช่วงจาก 450-1000 รอบต่อนาที
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
 • การทำซํ􀁟า± 5%
 • คันโยกหรือผลักดันชนิด
 • ร่างกายมีความต้านทาน ESD 1Ω
 • สามารถทนต่อการคาดคั􀁟นยึดอย่างต่อเนื􀁞อง
 • สามารถเชื􀁞อมต่อกับโปรแกรม PLC ภายนอก/li>