ชุดไขควงไฟฟ้า แบบไร้แปลงถ่าน รองรับ ESD

SEHAN

รุ่น NF, F รุ่น YF รุ่น LF รุ่น K
รุ่น EF เครื่องนับสกรู ตัวเลือกโปรแกรม พร้อมไฟบอกสถานะ ห่วงแม่เหล็ก O-Ring
อุปกรณ์เสริมเพิมเติม – ตัวแปลงด้ามปืน,ตัวแปลงหัวฉาก,ตัวจับงานสุญญากาศ
รุ่น NF, F รุ่น YF
รุ่น LF รุ่น K
รุ่น EF เครื่องนับสกรู
ตัวเลือกโปรแกรม พร้อมไฟบอกสถานะ ห่วงแม่เหล็ก O-Ring
อุปกรณ์เสริมเพิมเติม – ตัวแปลงด้ามปืน,ตัวแปลงหัวฉาก,ตัวจับงานสุญญากาศ