เครื่องตัดและเครื่องจ่ายรื่องป้อนสกรู

ASUTECHเครื่องจ่ายฉลาก๊กเกอร์

ASUTECH

EQ 350 - ใหญ่พิเศษ สำหรับ สติ๊กเอร์ ที่ยาว และกว่างพิเศษ (ขนาด S/M) EQ 250 - สามารถเลือกขนาดได้ตามสติ๊กเกอร์ที่ใช้ (ขนาด S/M/L)
EQ 350 - ใหญ่พิเศษ สำหรับ สติ๊กเอร์ ที่ยาว และกว่างพิเศษ (ขนาด S/M)
EQ 250 - สามารถเลือกขนาดได้ตามสติ๊กเกอร์ที่ใช้ (ขนาด S/M/L)

เครื่องจ่ายเทป / เครื่องตัดัดเทป

ASUTECH

 • ED 100 (รุ่นมาตรฐาน)
 • ED 100M (เพิ่มหน่วยความจำ และตัดได้ตามโปรแกรม)
 • EQ 110 (รุ่นไม่ต้องใช้แกน)
 • EQ 160 (รุ่นพับปลายได้)
 • ED 100 (รุ่นมาตรฐาน)
 • ED 100M (เพิ่มหน่วยความจำ และตัดได้ตามโปรแกรม)
 • EQ 110 (รุ่นไม่ต้องใช้แกน)
 • EQ 160 (รุ่นพับปลายได้)

เครื่องตัดท่อหด และสายไฟ

ASUTECH

EQ 100T
 1. เริ่มตัดเมื่อใส่ความยาว และ จำนวนที่ต้องการ
 2. เหมาะกับ ท่อหดชนิดไม่มีกาว และการตัดสายไฟ
EQ 100T
 1. เริ่มตัดเมื่อใส่ความยาว และ จำนวนที่ต้องการ
 2. เหมาะกับ ท่อหดชนิดไม่มีกาว และการตัดสายไฟ