VÍT BIT & TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÔ-MEN XOẮN

WERA

Vít bit & xử lý bên trong hiên Công cụ mô-men xoắn sáng tạo Công cụ mô-men xoắn ESDNO BIT TYPE
1 Bitx
2 Vít giả mạo torx BO với pin an toàn
3 Torx cộng
4 Philips bit
5 Bit rãnh
6 vít lục giác
7 bit ổ đĩa vuông
8 mô-men xoắn Mplus bit
9 bit ba cánh
10 Microstixbit


NO Loại ổ
1 ¼” ổ lục giác
2 4mm ổ halfmoon
3 4mm ổ HIOS
4 5mm ổ HIOS


NO Bit hàng không
1 25mm Phillips bit
2 25mm Torxbit
3 25mm mô-men xoắn Mplus bit
4 32mm mô-men xoắn Mplus bit
Vít bit & xử lý bên trong hiên
Công cụ mô-men xoắn sáng tạo
Công cụ mô-men xoắn ESDNO BIT TYPE
1 Bitx
2 Vít giả mạo torx BO với pin an toàn
3 Torx cộng
4 Philips bit
5 Bit rãnh
6 vít lục giác
7 bit ổ đĩa vuông
8 mô-men xoắn Mplus bit
9 bit ba cánh
10 Microstixbit


NO Loại ổ
1 ¼” ổ lục giác
2 4mm ổ halfmoon
3 4mm ổ HIOS
4 5mm ổ HIOS


NO Bit hàng không
1 25mm Phillips bit
2 25mm Torxbit
3 25mm mô-men xoắn Mplus bit
4 32mm mô-men xoắn Mplus bit