HỆ THỐNG CHẠY DC NUT

EST TECHNOLOGIE
Trình điều khiển góc vít Pistol Cái vặn vít Trình điều khiển vít thẳngTrình điều khiển góc vít
Pistol Cái vặn vít
Trình điều khiển vít thẳng

Những đặc điểm chính

 • Điều khiển quá trình điện tử
 • Giải pháp hệ thống cho tự động hóa
 • hệ điều hành thông tin
 • Thu thập dữ liệu sản xuất
 • Thu thập dữ liệu chất lượng
 • Dụng cụ thắt chặt
 • công nghệ vít gắn nhì EST:
  1. Đơn vị vít cố định (trạm xử lý tự động)
  2. vận hành bằng tay
  3. Dụng cụ cầm tay (dụng cụ kẹp góc / súng lục)
 • Dữ liệu và công nghệ thông tin
 • Hiệu quả và độ tin cậy của quá trình
 • Linh hoạt
 • Hiệu quả
 • mức độ bảo trì thấp
 • Nhanh
 • Chi phí hiệu quả