MÀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ KHÔNG DÂY

SmarTorQ TOOLS

Những Đặc Điểm Chính

 • Chương trình góc và mô-men xoắn kỹ thuật số trong 15 số đặt trước và 2 chương trình trình tự nhiều bước
 • 15 Mô hình quản lý các cài đặt trước biến đổi với số đếm và I/O theo 10 bước liên tiếp
 • AMOLED hiển thị màu
 • Cài đặt tốc độ tự động theo mô-men xoắn
 • Giám sát chất lượng buộc và số lượng vít
 • Thông tin lỗi bằng cách hiển thị mã
 • Dễ dàng cài đặt và giám sát tham số bởi ParaMon AIR (phần mềm PC) & máy chủ Web
 • Dữ liệu mô-men xoắn thời gian thực và hiển thị đường cong
 • Dữ liệu đầu ra thời gian thực nhanh
 • Giao thức Modbus
 • USB, WIFI (2.4GHz & 5GHz)