TỰ ĐỘNG KỸ THUẬT SỐ SCREWDRIVER (TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN)

SmarTorQ DC TOOLS

Những Đặc Điểm Chính

  • Hướng dẫn dễ dàng đến điều kiện thắt chặt được tối ưu hóa bằng tính năng mô phỏng tự tùy chỉnh tích hợp
  • Kiểm soát trình tự bằng cách quản lý siết chặt cài đặt trước # & số vít, thời gian trễ, Đầu vào & Đầu ra cung cấp tự động hóa mà không cần PLC hoặc thiết bị điều khiển trình tự
  • Đồng bộ hóa lên đến 31 công cụ
  • Phần mềm PC miễn phí ParaMon cung cấp cài đặt tham số dễ dàng, theo dõi và phân tích dữ liệu