BÓNG ĐÁ ESD loạt tua vít

SEHAN

NF, F hàng YF hàng LF hàng K hàng
EF hàng Bộ đếm vít Chương trình chọn với Tháp ánh sáng Nam châm
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN –Bộ kẹp súng, Góc đầu, Pickup chân không
NF, F hàng YF hàng
LF hàng K hàng
EF hàng Bộ đếm vít
Chương trình chọn với Tháp ánh sáng Nam châm
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN –Bộ kẹp súng, Góc đầu, Pickup chân không