Máy cắt và phân phối

ASUTECHMáy cắt nhãn

ASUTECH

EQ 350 - Tối ưu hóa cho lâu dài, rộng nhãn (S/M SIZES) EQ 250 - Chọn rộng theo nhãn (S/M/L SIZES)
EQ 350 - Tối ưu hóa cho lâu dài, rộng nhãn (S/M SIZES)
EQ 250 - Chọn rộng theo nhãn (S/M/L SIZES)

Máy cắt bang

ASUTECH

 • ED 100 (Tiêu chuẩn)
 • ED 100M (bộ nhớ khả dụng với chức năng chuỗi)
 • EQ 110 (con lăn miễn phí)
 • EQ 160 (gấp cạnh)
 • ED 100 (Tiêu chuẩn)
 • ED 100M (bộ nhớ khả dụng với chức năng chuỗi)
 • EQ 110 (con lăn miễn phí)
 • EQ 160 (gấp cạnh)

Cắt ống

ASUTECH

EQ 100T
 1. cắt sau khi nhập số lượng và chiều dài
 2. Có thể cắt ống và dây không dính
EQ 100T
 1. cắt sau khi nhập số lượng và chiều dài
 2. Có thể cắt ống và dây không dính