Hệ thống giao diện người dùng (SMT / IMT)

UISYS

Kiểm tra lại

 • Kiểm tra và phân tích thông tin vận hành của thiết bị hàn
 • Để theo dõi pin năng lượng thấp và bảo vệ mạch bên trong
 • Lọc và so sánh dữ liệu (Excel)
 • Có thể đo tới 16 kênh
 • Có thể lưu trữ dữ liệu tới 5 lần
 • Ngôn ngữ đa quốc gia

Máy kiểm tra song

 • Kiểm tra và phân tích thông tin vận hành của thiết bị hàn
 • Được sử dụng như chuyển đổi, phân tích, mô phỏng và so sánh dữ liệu
 • Có thể đo tới 6 kênh
 • Hồ sơ dựa trên PCHồ sơ dựa trên PC
 • Chuyển đổi dữ liệu trong Excel
 • Có thể lưu trữ 5 lần

Kiểm tra chọn lọc

 • Kiểm tra và phân tích thông tin vận hành của thiết bị hàn
 • Được sử dụng như chuyển đổi, phân tích, mô phỏng và so sánh dữ liệu
 • Có thể đo tới 6 kênh
 • Hồ sơ dựa trên PC
 • Chuyển đổi dữ liệu trong Excel
 • Có thể lưu trữ 5 lần

Máy phân tích O2

 • 3 chức năng trong một thiết bị:
 • -Trong đo lường dòng O2
 • -đo nhiệt độ
 • -Đo rung
 • Lưu trữ kết quả bộ nhớ trong tối đa 2 lần
 • Phân tích và so sánh dữ liệu đo lường
 • Hồ sơ nhiệt độ dựa trên PC
 • Đo lường chuyển đổi dữ liệu tối đa lên đến 3 kênh

Máy ảnh trực tuyến UI-HICAM

 • Được trang bị 3 kênh nhiệt độ và cảm biến rung
 • Môi trường bên trong của máy chỉnh lại dòng có thể được chụp ảnh, phân tích và tích hợp
 • Mô-đun máy ảnh có hai loại:
 • -đóng lên (quá trình hàn mở rộng)
 • -góc rộng (chụp toàn bộ môi trường của lò)
 • Phương pháp cận cảnh cho phép chụp trạng thái hàn thực tế